Programma

Bekijk hieronder naar het programma van 2024 terug.

Op de hoogte blijven voor de Nederlandse Boominfodag 2025? Plant alvast een zaadje.

Wil je een presentatie terug lezen? Klik hier.

Alle programmalijnen
  • Alle programmalijnen
  • Bomen en technologie
  • Duurzaamheid en hergebruik
  • Inclusief en betekenisvol
  • Ontwerp en inrichting
  • Plenair
  • Wetgeving en beleid
  • Ziekten- en aantastingen

Opening & welkom 15e editie Nederlandse Boominfodag namens initiatiefnemer Jan Willem de Groot en wethouder gemeente Ede.

09:45 - 10:30
Centrale ruimte

In deze keynote neemt Renée van Holsteijn je mee op een inspirerende reis naar de groene toekomst. Ze deelt hoe AI o.a. schimmels detecteert en bomen herkent, en laat in een demo zien hoe deze innovatieve technologie onze planeet ten goede komt. Duurzaamheid en technologie komen samen in deze informatieve…

1 ETW/ETT kennisuur
11:30 - 12:10
Centrale ruimte

Tree inventories have come a long way, transitioning from pen and paper to the dynamic realm of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML). With the integration of AI and ML, the tree inventories are no longer static snapshots but interactive 4D digital twins, allowing for more frequent updates and…

1 ETW/ETT kennisuur
11:30 - 12:10
Zaal B2

Er wordt steeds meer bekend over de rol van schimmels in relatie tot bomen. Ecologische en wetenschappelijke ontdekkingen en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zowel in het begin van het leven van een boom zijn schimmels bepalend en ook op het eind van een bomenleven zijn schimmels essentieel. Echter binnen…

1 ETW/ETT kennisuur

Hoewel de oogst uit het huidige stedelijk bos overvloedig is en op lokaal niveau benut zou moeten worden, betekent dit niet dat het beheer van dit bos niet moet veranderen. Integendeel, volgens Bregman is het hoog tijd voor verandering van de status quo. De gemiddelde leeftijd van de huidige bomen…

1 ETW/ETT kennisuur

Wat weten we over bomen? En is wat we weten eigenlijk wel correct? Sommige dingen die we doen lijken logisch, maar zijn ze dat wel? Is wat we leren altijd correct? Wordt een takkraag gevormd omdat tak en stam om de beurt een laag weefsel vormen? Scheuren plakoksels echt uit…

1 ETW/ETT kennisuur
12:20 - 13:00
Zaal B4

Er staan in ons land minstens 10.000 monumentale bomen. Dar zorgen we vaak, maar lang niet altijd goed voor. De Bomenstichting helpt eigenaren en andere belanghebbenden om dat deel van ons erfgoed te behouden. Daarbij gaat het om aandacht, kennis en geld. Uiteraard komen ook die kanjers een keer aan…

1 ETW/ETT kennisuur

Naar aanleiding van visuele constatering van mogelijke onverenigbaarheid van met name iepen en de daarbij optredende schimmel aantasting verder onderzoek uitgevoerd naar een manier om dit zo vroeg mogelijk te constateren. Na meerdere manieren geprobeerd te hebben uiteindelijk op het reukvermogen van een hond uitgekomen. Na training en wetenschappelijke validatie…

1 ETW/ETT kennisuur

Vermeulen Boomadvies richt zich vooral op boomtechnisch advieswerk en bestaat alweer ruim 7 jaar. Naast het advieswerk heb ik het levensbomenbos in Rosmalen mee gerealiseerd en heb ik monumentale bomen van de toekomst geplant in gemeente Oss en de Maashorst. Ook het verbeteren van groeiplaatsen bij monumentale en veteraanbomen wordt…

1 ETW/ETT kennisuur

Sinds een aantal jaren is de i-Tree tool beschikbaar in Nederland en worden toepassingen zoals i-Tree Canopy en i-Tree Eco op steeds grotere schaal gebruikt. In het i-Tree 2.0-NL project, met een consortium van 30 partners geleid door de Technische Universiteit Delft, wordt gewerkt aan het verbeteren van de tool…

1 ETW/ETT kennisuur

Over last two years the war that Russia waged against Ukraine and whole Europe has dominated our image of that country. Many of us helped Ukrainian refugees. However, there is more to Ukraine than missile strikes against cities. In fact, millions of Ukrainians get up in the morning, drink their…

1 ETW/ETT kennisuur

Het toepassen van veen, laag en hoogveen is onhoudbaar. Den Haag is bezig het verwerken van veen in boomsubstraten te stoppen. Hiervoor is het Haagse consortium opgezet. Tijdens deze presentatie neemt Roeland je mee over de totstandkoming van dit project en deelt hij de eerste resultaten en uitdagingen.

1 ETW/ETT kennisuur

Veel bomen die de afgelopen 60 jaar in de stedelijke omgeving zijn geplant, presteren niet zoals we willen. Er is te weinig aandacht geweest voor een goede groeiplaatsinrichting waardoor bomen niet de ruimte krijgen om uit te groeien en oud te worden. Maar hoe geef je bomen wél de ruimte…

1 ETW/ETT kennisuur

In de presentatie van Jilles worden de juridische procedures over de plakoksel langs een provinciale weg in Gelderland en die over de tak in Zutphen met elkaar vergeleken. Wanneer ben je aansprakelijk voor schade door een boom? Waarom was de boomeigenaar in de ene zaak wel aansprakelijk en in de andere zaak…

1 ETW/ETT kennisuur

Op dit moment wordt de Parklaan in Ede aangelegd. Een nieuwe verbindingsroute tussen de A12 met de N224. Zo zijn de kazerneterreinen en de Enkawijk straks beter bereikbaar en ontstaat er een betere verdeling van het verkeer in Ede. De Parklaan komt op veel plaatsen dichtbij of door bestaand groen…

1 ETW/ETT kennisuur
15:00 - 15:45
Centrale ruimte

In de sessie Landelijke Bomennorm nemen we je mee in het nut en de noodzaak en de tot stand koming van de norm. Eind mei 2024 presenteren we de Landelijke Bomennorm, maar hoe maak je een norm? In november 2023 spraken we met de grote gemeenten die werken met Handboek…

1 ETW/ETT kennisuur

Per 1 januari 2024 zijn we van start gegaan met de nieuwe Omgevingswet. Dit jaar zal voor veel gemeenten, adviesbureaus en uitvoerders vooral in het teken staan van het vinden van een nieuw normaal. Diverse omgevingsvisies zijn nog niet uitgeschreven, laat staan vastgesteld. Omgevingsplannen zijn in veel gevallen alleen nog…

1 ETW/ETT kennisuur

In the context of urban forestry, the concept of tree equity has emerged as a critical framework for addressing disparities in access to tree canopy cover and its associated benefits within cities. In 2023 the Woodland Trust and American Forests launched the UK Tree Equity Map.  This presentation will delve…

1 ETW/ETT kennisuur

We gaan “bomen” over het leven na de dood. Dood hout leeft, waarom ligt er zo weinig hout in de stad? Volop kansen om de biodiversiteit te boosten. 10% van alle soorten op het land is in een bepaalde fase afhankelijk van dood hout. In een bos is dat zelfs 40%. Hoeveel…

1 ETW/ETT kennisuur

Onze zeespiegel stijgt en laag Nederland daalt. In deze sessie wordt ingegaan op zoutschade als drukfactor voor gezonde boomgroei. Recent is daarvoor binnen het project CSI Trees: klimaatbomen met toekomst nog eens gekeken naar beschikbare data en laatste inzichten. Wat betekenen de inzichten voor praktijk en onderzoek.

1 ETW/ETT kennisuur

Vrijdag 8 maart

Graag nodigen wij u uit voor een exclusieve en inspirerende dag vol inzichten op vrijdag 8 maart 2024. Deze bijzondere dag staat in het teken van een verdiepende workshop geleid door Kenton Rogers van Treeconomics UK, in samenwerking met Carlo van Rijswijk van de gemeente Ede en Rudolf Hendriks van…

4 ETW/ETT kennisuren