René Van Der Velde 1

René van der Velde

Technische Universiteit Delft

Hoofddocent landschapsarchitectuur en urban forestry

René van der Velde

René van der Velde is universitair hoofddocent landschapsarchitectuur en urban forestry aan de Technische Universiteit Delft. Zijn focus is het ontwikkelen van klimaatbestendige, gezonde en veerkrachtige steden via fundamenteel en toegepast onderzoek in en rondom stedelijke bosbouw en groene infrastructuur. Hij is de initiatiefnemer van het Klimaatarboreta-project, over de relatie tussen boomarchitectuur(en) en koelprestaties, en van het Atlas van Boomstad Nederland dat de cultureel-historische, beeldend-ruimtelijke en socio-ecologische dimensies van het stadsbos in Nederlandse steden in kaart brengt. Hij werkt samen met Europese partners aan het Biocities of the Future initiatief, waar het concept van bos-stedenbouw een centrale rol speelt, en is leider van het i-Tree 2.0-NL project waar data en tools voor de bijdrage van stadsbomen aan het verminderen van hitte in Nederlandse steden worden ontwikkeld. Hij geeft les in landschapsarchitectuur en urban forestry op bachelor-, master- en post-master niveau en adviseert overheden, industrie en maatschappelijke partners over klimaatbestendige, gezonde en veerkrachtige steden.

Mijn sessies