Marc Ravesloot 1

Marc Ravesloot

Wageningen Research

Senior onderzoeker

Marc Ravesloot

Zijn opleiding volgde hij in Utrecht waar hij afstudeerde als docent Biologie en Scheikunde en als botanisch ecoloog aan de RUU. In zijn actieve loopbaan werkte hij lange tijd sectoraal voor de glastuinbouw, boomkwekerij en de fruitteeltsector. Momenteel is hij werkzaam als senior onderzoeker bij Wageningen Research, afdeling Agrosysteemkunde. Speerpunten in zijn dagelijks werk zijn het stedelijk groen en toekomstige landgebruiksvormen in relatie tot klimaatverandering. Het ontwikkelen van KPI’s voor het stedelijk groen en CSI Trees: klimaatbomen voor de toekomst, zijn lopende projecten die gezamenlijk met het bedrijfsleven worden vormgegeven.

Mijn sessies